RADU BUFAN

Data şi locul naşterii: 29 iulie 1955, Timişoara

Gradul didactic: Profesor universitar

Titlul ştiinţific: Doctor în drept

 Studii:

Universitare: Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Timişoara, 1975-1979

Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, 1982-1987

Doctorale:

Domeniul: Drept - Universitatea din Bucureşti, Conducător ştiinţific Prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru,

Titlul tezei: Procedura reorganizării şi lichidării judiciare

 Domenii de competenţă:

Drept comercial

Drept fiscal

Dreptul insolvenţei comerciale

 Funcţii academice deţinute în prezent:

Şef Catedră, Instituţia Facultatea de Drept a Universităţii de Vest Timişoara

 Activităţi de specialitate:

Expert contabil, CECCAR

Consultant fiscal, Camera Consultanţilor Fiscali

Avocat, Baroul Timiş

Calitatea de membru în diferite organisme profesionale/ ştiinţifice/ academice:

Membru:International Fiscal Association

Director: Revista Română de Fiscalitate

Consultant Ştiinţific: Revista de insolvenţă „Phoenix”

Fost Senior Manager al PricewaterhouseCoopers România - Regiunea de Vest.

 Publicaţii semnificative după anul 2000:

Cărţi /monografii, cursuri universitare:

i. Reorganizarea judiciară şi falimentul, Editura Lumina Lex, 2001

ii. Drept Financiar, Editura UVT, 2000 (coautor)

iii. Drept Fiscal, Editura Mirton, 2001

iv. Drept Fiscal al Afacerilor, Editura Brumar, 2003

v. Tratat de Drept Fiscal, Editura Lumina Lex, 2005, vol. I, coordinator

 Numărul aproximativ al studiilor, articolelor, comunicărilor ştiinţifice: 80