RADU IOAN MOTICA – Avocat coordinator

Data şi locul naşterii: 18 ianuarie 1946, Buşag, jud. Maramureş

Gradul didactic: Profesor universitar

Titlul ştiinţific: Doctor în drept

Conducere de doctorat - domeniul: Drept

Studii:

Universitare:

Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 1967-1972

Postuniversitare/Masterate:

Drept civil, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Doctorale:

Domeniul Drept - Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Conducător ştiinţific prof. Univ. Dr. Ioan Gliga,

Titlul tezei: Asigurarea prin efectul legii de răspundere civilă auto.

Domenii de competenţă:

Drept civil

Drept comercial

Funcţii academice deţinute în prezent:

Decan – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara

Vicepreşedinte, Comisia instituţională ARACIS

Membru CNATDCU – Comisia de Drept şi Administraţie Publică – Doctorat şi IOSUD

Activităţi de specialitate:

Avocat – S.C.P.A. „Prof. univ. dr. Radu I. MOTICA şi Asociaţii” – Timişoara - Baroul Timiş

Arbitru in cadrul Comisiei de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş.

Expert evaluator bunuri mobile

Calitatea de membru în diferite organisme profesionale/ ştiinţifi ce/ academice în prezent:

Colegiul de redacţie – Buletinul Notarilor Publici

Colegiul de Redacţie – Curierul fiscal

Diplome, premii şi distincţii profesionale /ştiinţifice:

Premiul „I.L.Georgescu”, 1999 pentru cursul universitar Drept comercial român şi Drept bancar, Editura Lumina Lex, 1999

Publicaţii semnificative după anul 2000:

Cărţi /monografii, cursuri universitare:

i. Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, 2001 (coautor)

ii. Dreptul afacerilor interne şi internaţionale, Editura Universitas Timisiensis, 2002 (coautor)

iii. Contracte civile, Editura Lumina Lex, 2004 (coautor)

iv. Teoria generală a obligaţiilor civile, Editura Lumina Lex, 2005 (coautor)

v. Drept comercial român, Editura Lumina Lex, 2005 (coautor)

Numărul aproximativ al studiilor, articolelor şi comunicărilor ştiinţifice: 70