MARIA – LAVINIA TEC

Data şi locul naşterii: 4 februarie 1976, Oraviţa, jud. Caraş-Severin

Gradul didactic: Lector universitar

Titlul ştiinţific: Doctor în drept

Studii:

Universitare: Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara, 1994 – 1998

Postuniversitare/Masterate:

Dreptul Afacerilor - Studii Aprofundate - Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara, 1998 – 1999

Drept comparat – Facultatea Internaţională de Drept Comparat Strasbourg – 1999, 2000

Doctorale: Domeniul Drept, Universitatea de Vest din Timişoara, Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Radu I. Motica,

Titlul tezei de doctorat: Constituirea societăţilor comerciale

Domenii de competenţă:

Drept comercial

Drept societar

Dreptul comunitar al afacerilor

Activităţi de specialitate:

Avocat Baroul Timiş

Arbitru Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara

Publicaţii semnificative după anul 2000:

Cărţi, monografii, cursuri universitare:

i. Drept societar. Curs universitar, Editura Mirton, Timişoara 2004

ii. Dreptul societăţilor comerciale, Editura Mirton, Timişoara 2004

iii. Constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale, Editura World Teach, Timişoara, 2007

Numărul aproximativ al studiilor, articolelor, comunicărilor ştiinţifice: 10